REDAKTORIAUS ŽODIS


Vytautas GENDVILAS

2000-ŲJŲ VILTYS IR LŪKESČIAI


Štai jau ir turime dvejetą ir tris nulius. Kiek jų berašysi, bet nuliai ir yra nuliai. Labai svarbu, kas prieš juos parašyta. Tada jie įgyja visai kitą prasmę. Todėl ir linkiu Jums 2000 metais, kad visas bėdas ir negandas ("nulius") įveiktų Jūsų geri darbai, laimėjimai, džiaugsmai, puiki sveikata - visa tai, ko nuliu nepavadinsi.
     Kokie buvo 1999 metai "Mūsų žodžiui"? Reikšmingiausias, matyt, įvykis buvo Vokietijos aklųjų ir silpnaregių bei jų bičiulių dovana - naujoji daugiatiražė spausdinimo aklųjų raštu mašina. Jos dėka galime skaityti pasaulinius kokybės reikalavimus atitinkantį lietuvišką Brailio raštą.
     Džiugu ir tai, jog praėjusiais metais "Mūsų žodžio" skaitytojus Brailio raštu pasiekė keli žurnalo priedai su teisine informacija. Šį sumanymą parėmė JAV ambasados Demokratijos komisija. Yra vilčių, kad teisinių žinių rinkiniai "Mūsų žodžio" skaitytojus pasieks ir 2000 metais.
     1999 metais, paremti Atviros Lietuvos fondo, "Mūsų žodžio" darbuotojai sukūrė Lietuvos aklųjų ir silpnaregių svetainę internete. Dabar apie mus, akluosius ir silpnaregius, apie mūsų istoriją, dabartį, ateities sumanymus informaciją lietuviškai ir angliškai gali gauti kiekvienas kompiuteriu ir internetu besinaudojantis žmogus, nesvarbu, kur jis būtų: Lietuvoje ar užsienyje.
     1999 metų pradžioje pažymėtas "Mūsų žodžio" žurnalo 40-metis. 2000 metais pasirodys 500-asis "Mūsų žodis". Tai taip pat reikšmingas įvykis žurnalo gyvenime. Dažnas mėnesinis leidinys vos sulaukia savo 100-ojo numerio, o ką jau bekalbėti apie 500. Tai puiki proga prisiminti turiningą "Mūsų žodžio" praeitį, žurnalui rašiusius, jame dirbusius žmones.
     2000 metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Jaunimo metais. Ta proga žurnalo puslapiuose turėtų pasirodyti straipsnių apie jaunų aklųjų ir silpnaregių gyvenimą, mokslą, darbą, vietos po saule ieškojimą.
     Tikiuosi, kad žurnalui rašysime ne vien mes -žurnalistai, bet ir Jūs, gerbiami skaitytojai. Rašykite ne vien straipsnius. Dalinkitės su žurnalo skaitytojais savo mintimis, abejonėmis ir sumanymais. Klauskite, siūlykite. Rašykite ne tada, kai reikia rašyti, o tada, kada turite minčių. Gerai minčiai ar sumanymui išsakyti nebūtina laukti susirinkimų ar didelių susibūrimų, jubiliejų. "Mūsų žodis" bus toks, kokį jį kursime visi: ir Jūs, skaitytojai, ir mes, žurnalo darbuotojai.
     Žurnalo darbuotojų vardu norėčiau padėkoti visiems, užsisakiusiems "Mūsų žodį" 2000 metams. Ačiū, kad likote ištikimi "Mūsų žodžiui", kad mus skaitėte, skaitote ir skaitysite. O mes stengsimės neapvilti Jūsų lūkesčių.
     Ačiū ir tiems, kas talkinote visiems, norintiems mus skaityti, nes neregiui ar silpnaregiui nėra taip jau paprasta užsisakyti norimą leidinį. Ačiū ir tiems, kurie iš skurdžių vietos valdžios biudžetų paskyrė lėšų "Mūsų žodžio" prenumeratai. Džiugu, kad suprantama: neregys ne vien duona gyvas. Jam reikia ir žurnalo, ir knygos, ir šventės.
     2000-ųjų laukėme su ypatinga nuotaika, juos pasitikome garsiau, spalvingiau saliutuodami, balsingiau dainuodami, nuoširdžiau linkėdami. Su 2000-aisiais siejome didesnes viltis ir lūkesčius, tikėdami, kad jie atneš mums didesnę laimę, sėkmę ir džiaugsmą. Lai ši pakili gėrio laukimo nuotaika neapleidžia Jūsų 2000-aisiais.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]