GYVENIMO AKTUALIJOS


Venancijus KODĖLNEMES?

KAI TURTAS MUMS TAMPA NAŠTA


(vaizdelis iš Lietuvos aklųjų ir silpnaregių gyvenimo)

     Ištrauka iš Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos įstatų: "LASS įmonės, įstaigos ir fondai gali parduoti, užstatyti, įkeisti bankui ar kitam kreditoriui neefektyviai naudojamą LASS nekilnojamą turtą tik gavusios kolektyvo visuotinio susirinkimo (konferencijos) pritarimą, apskričių organizacijos tarybos ir LASS centro tarybos nutarimu, priimtu dviejų trečdalių visų tarybos narių."
     Iš LASS Šiaulių įmonės konferencijos protokolo: "Į įmonės konferenciją buvo išrinkti 43 delegatai - dalyvavo 23. Įmonės direktorius E. Žakaris informavo, kad poilsiavietės "Sedula" būklė - bloga, lėšų remontui nėra. "Sedula" yra susidomėjusi Kelmės savivaldybė, kuri ją nupirktų. Po diskusijų nutarta leisti poilsiavietę parduoti arba iškeisti į kitą nekilnojamą turtą."
     Iš LASS Šiaulių ir Tauragės apskričių tarybos posėdžio protokolo:" LASS Šiaulių ir Tauragės apskričių tarybos posėdyje dalyvavo 7 tarybos nariai, revizijos komisijos pirmininkė B. Žukauskienė. Įmonės direktorius E. Žakaris informavo, kad "Sedulos" poilsiavietės remontui reikėtų 80 tūkst. Lt, kad pinigų nėra ir kad 1996 m. joje ilsėjosi tik 14 LASS narių. Poilsiavietę sunku eksploatuoti. Įmonė prašo apskričių tarybos sutikimo poilsiavietę parduoti, o už gautus pinigus pirkti mažesnę. Nutarta: "Pritarti LASS Šiaulių įmonei, kad poilsiavietė "Sedula" būtų parduota ar išmainyta į mažesnę poilsiavietę ar kitą objektą".
     1997 m. balandžio 23 dieną vykusiame Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos centro tarybos posėdyje buvo leista LASS Šiaulių įmonei parduoti poilsio bazę "Sedula" ne mažiau kaip už 160 tūkst. Lt. Šiaulių įmonės direktoriui E. Žakariui pavesta pasirašyti pardavimo pirkimo sutartį.
     Ištrauka iš 1999 metų balandžio 24 dienos "Valstiečių laikraštyje" išspausdinto žurnalistės Nijolės Petrošiūtės straipsnio "Tytuvėnai - gabalėlis rojaus sodų": "Tiesiai prieš piliakalnį, kitoje ežero pusėje, "Sedulos" poilsiavietė. Prieš pora metų ją, sukiužusią ir sunykusią, Tytuvėnų miesto seniūnija nusipirko iš buvusio aklųjų kombinato. Tuomet "Sedula" kas mėnesį "nešdavo" 8 - 10 tūkst. Lt nuostolį. Šiandien ji per metus uždirba apie 70 tūkst. Lt ir norinčių poilsiauti "Seduloje" daugėja. Seniūnė E. Barkauskienė pasidžiaugė, kad "Sedula" jau priimta į Europos kempingų asociaciją - ją rasi Europos turistiniuose žemėlapiuose. Tad tikimasi sulaukti dar daugiau poilsiautojų iš užsienio. Čia jau dabar vyksta tarptautiniai renginiai. Praėjusią vasarą, pavyzdžiui, "Seduloje" veikė Jaunųjų samariečių stovykla".
     O dabar dar kartą grįžkime prie LASS XV suvažiavime priimtų dokumentų. Rezoliucija "Dėl Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos turto ir gamybos valdymo" skelbia: "LASS turto naudojimo efektyvumui ir valdymo gerinimui esamų LASS įmonių ir įstaigų bazėje gali būti steigiamos mažesnės struktūros". Kitaip sakant, jeigu įmonė turi, sakysime, poilsiavietę ar kitą kokį nekilnojamą turtą, tai tą turtą nebūtinai turi administruoti pati. Nenusižengdama mūsų organizacijos įstatams, kitiems dokumentams, ji gali steigti atskirą struktūrinį padalinį, kuris užsiimtų tik šio turto eksploatavimu, ieškoti suinteresuotų žmonių ir pan. Ar buvo galima padaryti kažką panašaus, ką dabar su "Sedula" padarė Kelmės savivaldybė? Atsakymas čia būtų lyg ir aiškus: jeigu nepadarėme, vadinasi, nebuvo galima arba bent patys to padaryti negalėjome. Tuo šį vaizdelį iš Lietuvos neregių ir silpnaregių gyvenimo būtų galima ir baigti. Objektyvumo dėlei vis dėlto pasiteiravome, ką mano apie visus šiuos dalykus LASS Šiaulių įmonės direktorius E. Žakaris. "Nemanykite, kad neieškojome nuomininkų, investuotojų. Buvome radę net pora vokiečių, tačiau Lietuvos įstatymai ir visa konjunktūra jiems pasirodė nepalankūs, kad šičia investuotų. Taip, poilsiavietė dabar klesti, tačiau Kelmės savivaldybė jai pertvarkyti išleido apie pusę milijono litų. Mes tokių pinigų neturėjome. Mediniai poilsiavietės nameliai trešo. Ar būtų buvę geriau, jeigu būtume leidę visai sugriūti?" Labai norėtųsi tikėti, kad visa, ką sako E. Žakaris, yra tiesa, kad su "Sedula" kitaip pasielgti nebuvo galima. Vis dėlto tarytum koks kipšas gundytojas nepalieka klausimas: kodėl ne mes, kodėl kiti?
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]