KAIP BALTOJI LAZDELĖ ATKELIAVO Į LIETUVĄ?

Prieš 40-50 metų orientacijos ir mobilumo, kaip tam tikros įgūdžių ir žinių sistemos, akluosius pradėta mokyti daugelyje Europos valstybių. Šių dalykų moko mobilumo mokytojai, gerai pažįstantys neregius, žinantys jų galimybes, prieš tai patys įsigiję vaikščiojimo su lazdele įgūdžių.

Sovietinės okupacijos metais aklieji Lietuvoje baltąsias lazdeles į rankas imdavo labai nenoriai. Nebuvo profesionalių orientacijos ir mobilumo mokytojų, o vaikščiojimą su lazdelėmis propagavo tik entuziastai. Profesionaliai akluosius mokyti, kaip reikia naudotis baltosiomis lazdelėmis, mūsų šalyje pradėta 1989-1990 metais. 1997 m. LR švietimo ir mokslo ministerija patvirtino specialią mobilumo programą, skirtą suaugusiems akliesiems. Programoje aprašyti įvairūs ėjimo su ilgąja baltąja lazdele būdai, neregio savarankiškumui reikalinga maršrutų įvairovė.