VISUOMENINIAI PASTATAI IR JŲ PRITAIKYMAS AKLIESIEMS

Bendros žinios

Siekiant visuomeninius pastatus geriau pritaikyti asmenims su ribotu mobilumu, Vokietijos normų kūrimo institute patvirtintos normos "Gyvenimas be barjerų". Tomis normomis vadovaujasi Vokietijos žemių statybos bendrovės. Malonu pastebėti, kad šiandien daugelis visuomeninių pastatų jau projektuojama ir statoma atsižvelgiant į neįgaliųjų poreikius. Tačiau vis dar pasitaiko pastatų, kuriuose nėra įvykdomi papildomi reikalavimai. Taip atsitinka todėl, kad normose nėra labai išsamiai pateikti normų reikalavimai ir architektams bei projektuotojams, praktiškai nesusiduriantiems su aklųjų ir silpnaregių poreikiais, sunku orientuotis. Todėl mes stengsimės atkreipti dėmesį ne į visų neįgaliųjų, o į aklųjų ir silpnaregių reikalavimus.

Pagrindiniai reikalavimai

Durys turi būti 0,9 m pločio ir 2,1 m aukščio. Silpnaregiams durys turėtų būti kontrastingų, ryškių spalvų.

Durys turi būti be slenksčių. Tik prie ugniai atsparių durų, pvz., požeminiame garaže leidžiama įrengti slenkstį ne aukštesnį kaip 2 cm.

Sukamos, rotacinės arba karuselinės durys, kurios sukasi apie savo vertikalią ašį, akliesiems netinka, nes aklieji nemato į kurią pusę jos sukasi ir nesupras, kur jie turi išeiti. Tokios durys sudarys problemų vyresnio amžiaus ir sunkiau judantiems silpnaregiams taip pat akliesiems su šunimis vedliais. Rotacinės durys įrengiamos ten, kur yra didžiulis žmonių srautas, siekiant kad į patalpą patektų kuo mažiau šalto oro, į tokius pastatus akliesiems reiktų padaryti atskiras duris, kurias pastato darbo metu būtų galima atidaryti be specialaus rakto ar pašalinių pagalbos iš vidaus ir iš lauko.

Problemų akliesiems sudaro sukami kryžiai praėjimuose, reguliuojantys klientų srautą.

Problemų sudaro ir švytuoklinės durys, atsidarančios į abi puses, nes užtrunka laiko, kol jos grįžta į pradinę padėtį ir durys gali užgauti akluosius, einančius paskui kitą žmogų.

Optimaliausios durys akliesiems ir kitiems neįgaliesiems yra automatiškai į šonus užsidarančios ir atsidarančios durys, kur indikatoriai įtaisyti grindyse. Elektra arba suspaustu oru valdomos durys turėtų būti slankiojančios.

Jėga stumiamos slankiojančios durys akliesiems netinka, nes aklieji nežinos į kurią pusę jos užsidaro ir atsidaro.

Stiklinės durys turi būti iš smūgiams atsparaus (1000 N/m2) stiklo. Durų rankenos aukštyje turi būti kryžminė rankena. Stiklą reiktų papuošti ornamentais, kad silpnaregis jį greičiau pastebėtų.

Durys turi atsidaryti į patalpos vidų. Lauko durys turi atsidaryti į išorę.

Atidarytos durys negali užgožti praėjimo, nes aklieji gali susižeisti į aštrius durų kraštus.

Rankenos neturėtų išsikišti už durų paviršiaus, jos turėtų būti neaštrių, užapvalintų formų. Rankenos turėtų būti kontrastingų spalvų, arba durų plotas, kuriame įtaisyta rankena, nudažomas kontrastinga spalva, kad silpnaregiai kuo greičiau pamatytų rankeną. Matomumą pagerina tinkamas apšvietimas.

Laiptai, eskalatoriai

Visuomeniniuose pastatuose laipto pločio ir aukščio santykis turi būti 2:1. Rekomenduojamas laipto plotis 28-34 cm, rekomenduojamas laipto aukštis 14-19 cm (priimtiniausias 16 cm).

Laiptų pakopos vertikali plokštuma neturėtų išsikišti į priekį, kad vyresni ir sunkiai vaikščiojantys žmonės neužkliūtų ir nesukluptų lipdami.

Neleistini laiptai su atviromis laiptų pakopomis, ypač akliems ir silpnaregiams. Akliesiems ir silpnaregiams netinka sraigtiniai laiptai, nes laiptelio plotis prie laiptų ašies yra siauresnis, o nuo jos tolstant platėja.

Spiraliniai laiptai negali būti įrengti evakuaciniuose išėjimuose.

Spiraliniai laiptai netinka akliesiems dar todėl, kad lipant jais sunku orientuotis.

Kas dešimt pakopų turi būti numatytos laiptų aikštelės.

Iš abiejų laiptatakių pusių turi būti kontrastingų spalvų dvigubi turėklai 60 ir 85-100 cm aukštyje nuo laiptų pakopų. Turėklai 60 cm aukštyje skiriami vaikams ir žemaūgiams. Turėklai turi būti 30-45 mm pločio, patogūs laikytis, iš malonios liesti medžiagos. Turėklai iš vidinės laiptų pusės turi būti ištisiniai, be tarpų.

Išoriniai turėklai turi būti 30 cm išsikišę už laiptų, suapvalinti ir užlenkti į apačią, kad aklieji nesusižeistų į išsikišusius turėklų galus.

Pastatuose, kuriuose juda didelis žmonių srautas, turėklai turėtų būti iš nerūdijančio plieno, padengti medžiu, nes jį daug maloniau liesti.

Turėklų pradžioje ir pabaigoje turėtų būti reljefinis užrašas (iškiliais arba įgilintais skaitmenimis), informuojantis apie aukštą, į kurį užlipote. Iškilius užrašus yra lengviau perskaityti nei įgilintus. Tačiau reiktų juos taip užrašyti, kad ant turėklų nebūtų aštrių briaunų ir smailių kampų. Raidės turi būti 2cm dydžio ir iškilę 1-2 mm. Įgilinti užrašai turėtų būti daug didesni, kad juos apskritai būtų įmanoma perskaityti. Reikia pasirinkti aiškų šriftą.

Ant pirmo ir paskutinio laiptelio turi būti pritvirtinti įspėjamieji paviršiai per visą laiptų plotį, kad juos būtų lengva pajusti kojomis.

Silpnaregiams laiptatakio laiptelį viršuje ir apačioje per visą jo ilgį reikia įrengti 5 cm pločio kontrastingų spalvų įspėjamąjį paviršių. Geriausiai tiktų tamsi laiptų spalva ir šviesi kontrastinga juosta.

Jei pakilime iš viso yra tik trys laipteliai, tai visuose turi būti įspėjamieji paviršiai.

Pastatuose, kuriuose praeina didelis srautas žmonių, šalia laiptų gali būti įrengti eskalatoriai ir keltuvai.

Eskalatoriai ir pakėlimo juostos turi būti 58-110 cm pločio. Pakėlimo juostos be nuolydžio skirtos ilgesniems atstumams įveikti, kaip pvz., oro uostuose, gali būti kitokio pločio. Nuolydis turi būti 6% ir ne didesnis, kad juo galėtų naudotis ir asmenys su invalidų vežimėliais. Eskalatorių pasvirimas turi būti ne didesnis 30%. Eskalatoriaus ir laiptų pasvirimo kampas toje pačioje patalpoje turėtų būti toks pat.

Siekiant palengvinti užlipimą ir nulipimą nuo eskalatoriaus turi būti įrengta peršoka per tris laiptelius.

Eskalatorių ir kėlimo juostų judėjimo greitis max 0,5 m/s. Aklieji ir silpnaregiai reliatyviai vėlai suvokia laiptų pabaigą, todėl greitis turi būti 0,5 m/s, kad jie nuo eskalatoriaus galėtų nulipti 0,8 m/s greičiu ir nebūtų stumdomi iš paskos besikeliančių žmonių.

Eskalatoriaus viršuje ir apačioje esanti aikštelė turėtų būti 1,5 karto platesnė už laiptų plotį.

Pastaba: Reikia pastebėti, kad mobilūs aklieji ir silpnaregiai savarankiškai važiuoja kėlimo juostomis ir eskalatoriais, nes, kaip ir kiti asmenys, jie turi teisę lengviau įveikti reikiamą atstumą. Tipinis eskalatoriaus arba kėlimo juostos garsas akliesiems yra puiki akustinė orientavimosi priemonė, nurodanti važiavimo kryptį.

Keleivinis liftas

Prieš liftą turi būti pakankama erdvė judėjimui. Plotas prieš liftą priklauso nuo apsilankančių asmenų skaičiaus, 2 asmenims reikia 1 m2. Plotas prieš liftą turi būti 1,5 x 1,5 m, kad pakaktų vietos judėti asmenims su invalido vežimėliais.

Lifto iškvietimo mygtukas turi būti prie lifto durų 85 cm aukštyje nuo grindų. Jis turi būti apie 25 cm2 ploto, gerai apčiuopiamas, apvalios arba kvadrato formos. Spaudžiant mygtuką, turėtų pasigirsti aiškus paspaudimo garsas. Sensoriniai mygtukai netinka. Silpnaregiams mygtukai turėtų būti šviečiantys arba ryškių, kontrastingų spalvų.

Šalia iškvietimo mygtuko iškilusiais 2 cm dydžio skaitmenimis apie 2 cm atstumu tarp ženklų turėtų būti nurodytas aukštas. Per arti vienas kito parašytus ženklus sunku perskaityti. Iškilusius ženklus yra lengviau perskaityti nei įgilintus. Esant būtinybei, užrašai turėtų būti pateikti Brailio raštu. Žinotina, kad 85 cm atstumu nuo grindų užrašytus taktilinius ženklus jau yra sunku perskaityti. Akliesiems labiau tinka taktiliniai ženklai akių lygyje

Kai šalia vienas kito yra du liftai, iš kurių vienas gali kilti į viršų, o kitas į apačią, tarp lifto durų 85 cm aukštyje reikia pritvirtinti užrašą.

Taktiliniai arba kontrastingų spalvų įspėjamieji paviršiai grindyse akluosius ir silpnaregius gali informuoti apie lifto iškvietimo mygtuko poziciją.

Lifto kabina turėtų būti 1,1 m pločio ir 1,4 m ilgio, geriausiai tiktų 1,4 m pločio ir 1,4 m ilgio kabina.

Poliklinikose, ligoninėse ir slaugos namuose lifto kabina turi būti mažiausiai 1,5-2,1 m dydžio. Duryse turi būti įtaisytos sensoriais valdomos užtvaros, kad durys nesuspaustų įlipančio ar išlipančio asmens.

Lifto kabinos durys turi būti ne siauresnės nei 110 cm.

Lifto kabinoje prie sienų turi būti pritvirtintos rankenos 85-100 cm aukštyje.

Asmenims, judantiems su invalido vežimėliais, lifto valdymo tablo turi būti įrengtas 85 cm aukštyje, o akliesiems ir silpnaregiams 1,3 m aukštyje. Silpnaregiams tokią tablo lengviau perskaityti su lupa. Akliesiems būtų patogu naudotis vertikalia tablo, nes tokioje tablo patogiau atskaičiuoti reikalingą aukštą. Vertikali tablo turėtų būti įrengta maždaug 50 cm atstumu nuo durų ir apie 1,1 m aukštyje.

Mygtuko liečiamasis paviršius turėtų būti apvalus arba kvadratinis ir ne mažesnis kaip 25 cm2 . Mygtukai turi būti iškilūs. Atstumas tarp mygtukų turėtų būti 5-10 mm. Avarinio iškvietimo ir sustabdymo mygtukas turėtų būti atitrauktas nuo pagrindinių mygtukų apie 50 mm. Šie mygtukai turėtų būti kitokios formos, skirtingos paviršiaus struktūros ir spalvos. Skaičiai ir raidės turėtų būti 2 cm dydžio ir iškilę 2 mm. Akliesiems reikia pateikti informaciją Brailio raštu. Kiekvienu atveju tarp mygtukų ir taktilinių užrašų turi būti 2 cm atstumas, kad ją būtų galima perskaityti. Užrašai turėtų būti pateikti kairiau nuo vertikaliai išdėstytų mygtukų, nes, skaitant iš kairės į dešinę, eilutės tęsinyje bus paprasta rasti mygtukus ir juos valdyti.

Liftuose, keliančiuose aukščiau nei į antrą aukštą, turi būti įrengta automatinė garsinė informavimo sistema, informuojanti apie aukštus, ir akustiniai signalai, perspėjantys apie durų atsidarymą ir užsidarymą.

Palengvinant orientavimąsi akliesiems ir silpnaregiams, visuose aukštuose durys turėtų atsidaryti tik į tą pačią pusę.

Lifto valdymo tablo ir kabina turi būti pakankamai apšviesta. Kad silpnaregiai išvengtų adaptacijos problemų, lifto kabina ir įlipimo bei išlipimo zona turi būti apšviesta vienodo intensyvumo lempomis.

Pandusai

Į visuomeninius pastatus turi būti įėjimas be laiptelių, pvz., per pandusus. Pandusų nuolydis turi būti ne didesnis kaip 6%. Šalia pandusų turi būti numatyti ir laiptai.

Pandusų danga turi būti neslidi. Jei pandusas ilgesnis nei 6 m, tai turi būti tarpinė aikštelė ne trumpesnė kaip 1,5 m. Panduso plotis ne mažesnis kaip 1,2 m. Iš abiejų pusių turi būti 85 cm aukščio turėklai, kurie viršuje ir apačioje 30 cm turi būti pratęsti už panduso. Turėklai dažomi ryškiai. Prie panduso apačioje ir viršuje turėtų būti ne mažesnė kaip 1,5 m skersmens aikštelė.

Akliesiems pandusus reiktų pažymėti taip pat, kaip ir laiptus, įspėjamaisiais paviršiais.

Grindų dangos

Visuomeninių pastatų grindys turi būti lygios, neslidžios. Vokietijoje galioja specialūs nurodymai grindų dangoms, kuriais vadovaujasi architektai ir projektuotojai.

Banguoto paviršiaus plokštės taip pat gali būti slidžios, kai jos bus šlapios, dulkėtos, padengtos lapais. Reikia taip parinkti plokščių profilį, kad tarp grindų dangos ir batų pado būtų pakankamas sukibimo plotas.

Įspėjamieji paviršiai

Vokietijos aklųjų ir silpnaregių sąjungos rekomendavimu, aklųjų orientavimąsi visuomeniniuose pastatuose gali palengvinti įspėjamieji paviršiai. Jie projektuojami pagal galiojančias normas, jiems keliami tokie bendrieji reikalavimai:

Įspėjamasis paviršius turi būti lengvai valomas, jis neturėtų būti slidus, neapledėti, padarytas taip, kad už jo neužkliūtum ir nepaslystum. Įspėjamieji paviršiai neturėtų sukelti šviesos atspindžių, galinčių apakinti silpnaregius.

Įspėjamasis paviršius turėtų būti reljefinis. Rekomenduojamas reljefas - sinuso formos bangelės formos. Santykis tarp bangelių pakilimo ir įdubimo turėtų būti 3±1mm. Atstumas nuo bangelės viršaus iki kitos bangelės turi būti 11±1mm Šis atstumas reikalingas, kad profilį būtų patogu pajusti su baltosios lazdelės galu.

Įspėjamieji paviršiai turi būti įrengti taip, kad juos būtų patogu pajusti su lazdele arba kojomis. Tuo tikslu akliesiems turėtų būti įrengtos reljefinio paviršiaus juostos, ne siauresnės kaip 25-30 cm..

Silpnaregiams įspėjamieji paviršiai turi būti kontrastingų spalvų, kad ryškiai atsiskirtų nuo grindų spalvos, takuose gali būti nubrėžtos kontrastingų spalvų juostos.

Įspėjamieji paviršiai gali būti atlikti iš betono, keramikinių plytelių, kietos gumos, metalo. Dažai ir medžiagos turi būti atsparios grindų valymo priemonėms.

Pritaikytos trasos profilis neturėtų žymiai išsikišti virš vientisos grindų ar takodangos paviršiaus.

Pritaikytos trasos gali padėti rasti kelią nuo visuomeninio transporto stotelės iki pastato. Pastatuose tokie takai gali informuoti apie laiptus, pandusus, liftus.

Likus 30 cm iki pandusų ir laiptų, turėtų būti įrengti įspėjamieji paviršiai. Jie turėtų būti 60 cm ilgio.

Jei pritaikyta akliesiems trasa veda nuo įėjimo iki laiptų ar panduso, tai įspėjamasis kvadratas gali būti prie dešiniojo laiptų turėklo.

Silpnaregiams tai galėtų būti kontrastingų spalvų kvadratas. Jis turėtų būti pakankamai apšviestas dienos arba dirbtine šviesa. Slenksčio aukštis turi būti ± 0,4mm.

Prie lifto įspėjamieji paviršiai turėtų padėti rasti lifto valdymo tablo.

Visuomeniniuose pastatuose su ilgais vestibiuliais paprastai nereikia įspėjamųjų paviršių, nes aklieji gali orientuotis pagal garsus, atsispindinčius nuo sienų, durų, langų nišų.

Daugiaaukščiuose pastatuose būtų naudinga skirtingais įspėjamaisiais paviršiais pažymėti atskirų aukštų vestibiulius, pvz., skirtingos faktūros kilimais, plytelėmis, mediena ir kt.

Sienos

Visuomeninių pastatų sienos turi būti lengvai valomos, nebijančios smūgių, nedegios.

Kuo kietesnis sienos paviršius ir kuo didesnis jos plotas, tuo geriau nuo sienos atsispindi pačio žmogaus keliami ir aplinkos garsai.

Iš sienų neturėtų išsikišti: gaisro gesintuvai, šiukšlių dėžės, kavos aparatai ir kt. Vestibiuliuose neturėtų būti stiklinių pastatomų reklamos stendų, nes aklasis gali už jų užkliūti. Kongresų rūmuose, klinikose ir pan. akių lygyje ant sienos turėtų būti nubrėžta kontrastinga juosta.

Vestibiulių ir laukiamųjų baldai

Vestibiuliuose turėtų būti kuo mažiau baldų, taip pat jie neturėtų išsikišti į praėjimo takus. Praėjimas turėtų būti ne siauresnis kaip 1,5 m. Ilgesniuose nei 15 m koridoriuose praėjimo takas turėtų būti ne siauresnis nei 1,8 m. Įstaigų, kanceliarijų ir kt. vestibiuliuose gali būti pastatyti minkštasuoliai, prie vienos sienos be tarpų.

Silpnaregiams labai tiktų kontrastingų spalvų baldų apmušalai.

Akustiniai signalai

Įvairūs garsai padeda akliesiems orientuotis aplinkoje. Kompresoriaus, šaldytuvo, ventiliatoriaus, lifto, kambarinio fontano garsai gali padėti akliesiems orientuotis aplinkoje. Akliesiems labai svarbūs kalbančių žmonių, kalbančio radijo ir kitokie akustiniai signalai.

Be kasdieninių garsų, gali būti naudojami specialūs perspėjamieji arba informuojantieji signalai. Akliesiems signalai privalo turėti tam tikrą konkrečią reikšmę.