Psichologija  

KAIP VAIKAS SKIRIA ŽODŽIUS?
Kad suprastum sakinio prasmę, reikia pradžioje žinoti, kur prasideda ir baigiasi atskiri žodžiai.

Gebėjimą skirti žodžius yra gebėjimas skirti, kas tai yra žodžiai ir kas nėra žodžiai. "Journal of Experimental Psychology; Human Perception and Performance" rašoma, kad jau aštuonių ir pusės mėnesio kūdikiai supranta, kada prasideda ir baigiasi atskiras žodis. Džono Hopkinso universiteto mokslininkai atliko įdomų eksperimentą: 30 sekundžių diktorė maloniu balsu kartojo vaikui vieną žodį. Po to viename iš trijų prieš vaiką esančių garsiakalbių pasigirsdavo tekstas, kuriame būdavo minėtas žodis, jo nebūdavo arba būdavo labai labai panašiai skambančių žodžių mišinys. Virš veikiančio garsiakalbio užsidegdavo raudona lemputė. Mokslininkai tyrė, kiek laiko kūdikis klausosi frazės. Bandyme dalyvavo 120 vaikų. Paaiškėjo, kad jau aštuonių ir pusės mėnesio kūdikiai su užduotimi susidorojo puikiai.

Mokslininkai mano, kad vaikai skiria tų pačių garsų įvairiuose žodžiuose ištarimo intonacijas, akcentų ir ritmo skirtumus. Įdomu tai, kad angliškai kalbantys vaikai geriau skyrė žodžius prasidedančius priebalsėmis. Tik būdami 16 mėnesių jie pradėdavo gerai skirti balsėmis prasidedančius žodžius. Mokslininkų nuomone, žodžius skirti vaikai pradeda dar iki jiems sukaks devyni mėnesiai. Tačiau turi praeiti dar beveik metai, kol vaikas pilnai pradeda skirti žodžius.

"W i Ž" 2001 Nr.8


[Grįžti]