MZ logotipas "Mūsų žodis" 2016 Nr.11

MIELI SKAITYTOJAI!
Prenumeruokite žurnalą "Mūsų žodis" 2017 metams.

Naujienos

 16 12 08  Draugavo su šunimis

2016 metais LASS Klaipėdos miesto bei Klaipėdos rajono filialai vykdė projektą "Šuo - geriausias neregio draugas".

 16 12 05  Naujas sportininkų vadovas

Gruodžio 3 dieną Vilniuje įvyko Lietuvos aklųjų sporto federacijos (LASF) 9-oji ataskaitinė-rinkiminė konferencija.

 16 12 05  "Fenikso" diskas

Lapkričio pabaigoje LASS respublikinis centras išleido skaitmeninį vaizdo diską (DvD) "Kylam!"

 16 12 02  Pagerbti prisidėję prie neįgaliųjų integracijos

Gruodžio 1 dieną socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė įteikė apdovanojimus žmonėms ir kolektyvams už sėkmingą veiklą, susijusią su neįgaliųjų integracija.

Visos naujienos

Skelbimai


Visi skelbimai

Kalendorius


Gruodžio 12 d. sukanka 90 metų, kai (1926) Prano Daunio sudaryta lietuviška brailio rašto abėcėlė steigiamo Kauno aklųjų instituto peržiūrėta ir oficialiai įteisinta.

Nauja


Nuoroda į LASS svetainę

Nuoroda į svetainę 'Akis'

Nuoroda į LAB svetainę

Nuoroda į LASUC puslapį internete

Nuoroda į KPDASUC puslapį internete

Nuoroda į LASF puslapį internete

Nuoroda į Sporto klubo Šaltinis puslapį internete